Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
 
 
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
 

Hlavná stránka

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Literárno-dobrodružná noc v škole

Nebýva zvykom, že žiaci prichádzajú do školy vo večerných hodinách, avšak žiaci 7.B triedy takéto dobrodružstvo zažili a v utorok, 21.11.2017, sa vo večerných hodinách stretli spolu s pani učiteľkami, Mitašovou a Nechalovou, a pánom učiteľom Krpelanom pred budovou školy.

So spacákmi, karimatkami, radosťou a očakávaním sa spoločne vydali na dobrodružstvo.

Pani učiteľka Nechalová si pripravila pre žiakov zaujímavé aktivity súvisiace s protidrogovou tematikou ako upozornenie na nebezpečenstvo užívania drog a návykových látok.

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že z dôvodu celoplošného testovania žiakov 5. ročníka a s tým súvisiaceho personálneho zabezpečenia vyučovania v Základnej škole, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom,  poskytujem dňa 22.11.2017 z organizačných dôvodov riaditeľské voľno  pre žiakov 2. stupňa (ročníky 6. – 8.) v zmysle § 150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Červené stužky

Naša škola sa zapojila do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám poskytnúť základné informácie o priebehu Testovania 5 – 2017. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) pokračuje v školskom roku 2017/2018 v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) vo všetkých základných školách. Testovania sa zúčastňujú len žiaci 5. ročníka ZŠ. V našej základnej škole budú žiaci počas testovania rozdelení do  štyroch skupín, každej skupine bude pridelený administrátor z našej školy a pozorovateľ z inej školy v našom okrese. O spôsobe vypĺňania testov a zaradení do skupín budú žiaci informovaní učiteľom príslušného predmetu, triednym učiteľom a výchovnou poradkyňou. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženom dokumente na stránke našej školy v OZNAMOCH. V prípade akýchkoľvek nejasností môžete kontaktovať výchovnú poradkyňu Mgr. Darinu Oršulovú.

PASOVANIE NA PRVÁKA

Aj v tomto roku školský parlament pripravil  „Pasovanie na prváka“ nie ako súčasť zápisu, ale ako prehliadku šikovnosti a zručností našich prvákov. Po dvoch mesiacoch zvládania školských povinností mali možnosť ukázať, čo všetko sa už naučili. Stretli sme sa v jedálni a prváčikovia prišli cez  zlaté vrátka spolu s triednymi učiteľkami. Každá trieda sa nám predstavila krátkym vystúpením a potom všetci spolu zaspievali „Prvácku hymnu“. Členovia školského parlamentu si pre nich pripravili zaujímavé úlohy – písanie , počítanie, vyfarbovanie....... Za každú správne splnenú úlohu dostali pečiatku. Potom sa každý mohol preukázať ako dobrý spevák či recitátor spolu so svojimi kamarátmi. Kráľ a víly už čakali na šikovných prváčikov, aby boli od kráľa prijatí do cechu prváckeho a od víl si prevzali certifikát so svojím menom a čiapku. Ďakujeme všetkým rodičom aj starým rodičom, ktorí sa zúčastnili tejto milej akcie a pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru. Vďaka pánovi školníkovi Ľubkovi Čertíkovi a technikovi Vilkovi Pastierikovi sa všetci mohli „vyblázniť“ aj pri tanci.

POZNÁVANIE OVOCIA

Združenie záhradkárov v našej obci, pripravilo pre nás poznávaciu aktivitu „ Poznaj druhy a odrody jabĺk a hrušiek.“ Na dolnej chodbe žiaci mohli vo vitrínke vidieť rôzne druhy jabĺk a hrušiek vypestované našimi záhradkármi a podľa priložených letákov žiaci určovali názvy. Celkovo sa tejto aktivity zúčastnilo 90 žiakov. Zo správnych odpovedí bolo vylosovaných   a odmenených 17 žiakov. Z 2.ročníka –Zoja Bartošová, Zara Elis Hájovská, Jakub Turčan, Jakub Kluvanec. Z 3.ročníka – Terézia Ondrejková, Ľubomír Cifrík, Andrej Ďureje. Z 5.ročníka – Eliška Gajdošová, Vanesa Daňová, Natália Stolárová, Linda Kmeťová. Zo 6.ročníka Martin Ďurina a  Eliška Michalovičová. Zo 7.ročníka Dávid Michalovič, Mário Bukovan, Timea Boboková. Z 9.ročníka Slávka Riegelová.

Týždeň vedy a techniky v ŠKD

V stredu, 8.11.2017 sa deti z ŠKD zúčastnili projektu „ Fyzika okolo nás“. V laboratóriu ZŠ predviedol deťom pán učiteľ Mgr. Matej Krpelan niekoľko fyzikálnych pokusov. Na princípe hustoty hmoty vytvoril lávovú lampu, ukázal deťom ako sa dá nafúknuť balónik bez fúkania, predviedol tiež horiacu ruku a rôzne iné pokusy. Deti prejavili záujem a veľké nadšenie, pýtali sa, ako to funguje a na záver spontánne tlieskali. Na projekte sa zúčastnila aj pani riaditeľka Mgr. Katarína Šnircová a tiež deťom vysvetlila, ako je v našom živote fyzika dôležitá. Naše poďakovanie patrí pánovi učiteľovi  Krpelanovi za ochotu, zodpovednú prípravu a realizáciu tohto projektu. U detí tým vzbudil záujem o fyziku a ozvláštnil im pobyt v ŠKD.

Projekt O potravinách

Počas týždňa HOVORME O JEDLE  od 16.10. do 20.10. sme už po piatykrát realizovali tieto aktivity:  súťažno-vzdelávaciu aktivitu "HOVORME O JEDLE" s názvom Jedz a hýb sa, výtvarnú súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE" a literárnu súťaž "PREČO POTRAVINY NEPATRIA DO KOŠA".

V rámci súťažno-vzdelávacej aktivity "HOVORME O JEDLE" s názvom Jedz a hýb sa sme športovali a plávali na hodinách telesnej a športovej výchovy na prvom aj druhom stupni.  Medzi triedami prebiehali súťaže v rôznych športových disciplínach: florbal, futbal, volejbal a basketbal. Naši najmenší sa zabavili pri skákaní na švihadle. Aktivitu realizoval: Mgr. Tomáš Chylo.

Prírodovedná exkurzia

Dňa 13.10. sa naši šiestaci a siedmaci vybrali do Bratislavy na prírodovednú exkurziu. Navštívili sme centrum informačno – komunikačných technológií Edulab a Hviezdoslavovo námestie. Potom sme spoločne cestovali do ZOO, kde sme si pozreli Dino park s dinosaurami a naše, ale aj cudzokrajné druhy zvierat. Na záver nechýbali ani populárne nákupy. Niektorí už vybavili aj vianočné darčeky pre členov svojej rodiny, ostatní si nakúpili niečo pre svoje potešenie. Všetkým deťom chceme touto cestou poďakovať za slušné správanie počas celej exkurzie.

Divadelné predstavenie

Dňa 11.októbra 2017 sa žiaci 1.-4 .ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle J.G.Tajovského vo Zvolene. Pozreli si divadelné predstavenie „Smelý Zajko“, ktoré sa im veľmi páčilo. Vynikajúce boli nielen herecké, ale aj spevácke výkony zvolenských hercov. Domov sa žiaci vrátili plní nezabudnuteľných zážitkov z príjemne stráveného dopoludnia.

photo

Nedeľa 21. 1. 2018

Počet návštev: 1076452