Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
 
 
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
 

Hlavná stránka

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Výlet

Dňa 17.5.2018 absolvovali žiaci 8. ročníka a 7.B triedy s pani učiteľkami Oršulovou a Mitašovou školský výlet plný dobrodružstiev. Okrem zábavy priniesol žiakom výlet aj nové poznatky a vedomosti z oblasti dejepisu, spojené predovšetkým s historickými osobnosťami a udalosťami.

Navštívili sme Kaštieľ Topoľčianky patriaci medzi najkrajšie staviteľské pamiatky na Slovensku. V minulosti slúžil ako letné sídlo Habsburgovcov a neskôr, po 1. svetovej vojne, ako prezidentské letovisko.

Prehliadka mobilnej poľnej vojenskej nemocnice v Ondrášovej

V rámci prezentácie  aktivít UHL, zameraných na splnenie nariadenia generálneho štábu na zintenzívnenie účasti obyvateľstva na obranu štátu s dôrazom na prehĺbenie účinnosti brannej výchovy žiakov a študentov, sa našej škole v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža podarilo zrealizovať prehliadku poľnej mobilnej zdravotníckej jednotky v Liptovskom Mikuláši, časť Ondrašová. Autobusom sme odchádzali skoro ráno 19.5. cez Martin, Ružomberok až do Liptovského Mikuláša. Tam sme vstúpili do vojenského útvaru. S pani kapitánkou sme si pozreli prezentáciu zameranú na ich vojenský útvar, ako aj videá z rôznych misií, ktoré oni absolvovali. Potom sa vonku trošku ochladilo, ba aj spŕchlo. Nás to neodradilo a pustili sme sa do prehliadky jedinej mobilnej jednotky na Slovensku, kde sú nonstop pripravení pomôcť krajinám Európskej únie, ako aj členom NATO v boji. Dokážu za pár hodín pripraviť kontajnery plne vybavené na misiu: operačnú sálu, prípravovňu na operácie, mikrobiologické laboratórium, stomatologický kontajner,  chladiaci kontajner pre mŕtvoly, sklad liekov, rôzne sanitky, ako aj zásahové autá, ktoré môžu byť použité priamo v boji. Na záver sme si vyskúšali s profesionálnou zdravotnou sestrou kardiopulmonálnu resuscitáciu na resuscitačnom modeli.

Týždeň modrého gombíka

Detský fond UNICEF poskytuje dlhodobú rozvojovú pomoc v najchudobnejších oblastiach sveta a okamžitú humanitárnu pomoc na miestach, kde došlo k prírodným katastrofám alebo vojnovým krízovým konfliktom. Pomáha deťom vo viac ako 150 krajinách a oblastiach sveta - v Európe, Ázii, Afrike, Amerike aj Pacifiku. Na našej škole sme sa rozhodli tiež pomôcť deťom na Ukrajine. Zbierkou, ktorá sa uskutočnila 15.5. a s heslom Pre každé dieťa, detstvo chceme upozorniť na to, že konflikt neberie deťom len materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia. Prichádzajú o domovy, školy, ale hlavne o detstvo, ktoré si zaslúžia. Radi by sme týmto deťom aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo. Každému kto prispel do pokladničky Unicefu chceme touto cestou poďakovať vo forme modrého gombíka za dobrovoľný príspevok.

Planetárium

Dňa 20.4.2018 sa  tridsať  žiakov piateho ročníka zúčastnilo exkurzie  v planetáriu v Žiari nad Hronom. Pre žiakov bol pripravený  dvojhodinový  program , ktorým ich sprevádzali zamestnanci planetária.  Žiaci mohli  v kupole planetária pozorovať  slnko a jeho  škvrny . Neskôr mali program o slnečnej sústave , o zmenách  oblohy v závislosti od ročného obdobia . Bolo to veľmi poučné   a zaujímavé dopoludnie .

Beseda o misiách

Dňa 18.4.2018 sme sa zúčastnili besedy s p.f. Martinom Sebíňom. Rozprával nám o dobrodružných misiách v Rusku. Na jeho cestách sa mu podarilo  v chudobných podmienkach  postaviť nový kostol spoločne s jeho ruskými priateľmi. Svoje zaujímavé rozprávanie doplnil aj množstvom fotografického materiálu.  Vrátil sa na Slovensko a momentálne je farárom vo  farnosti sv. Anton, ale už niedlho. Keď mu pred  pár týždňami v noci zazvonil telefón s požiadavkou, aby sa do Ruska opäť vrátil – neváhal ani chvíľu. Za sprostredkovanie besedy ďakujeme nášmu p.f.  Miroslavovi Balážovi a p.f. Martinovi Sebíňovi  prajeme šťastné misie v Rusku.

Darovanie 2% z daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj tento rok si Vás vedenie školy a výbor rady rodičov dovoľujú požiadať o darovanie 2% z daní. Čo musíte urobiť?  Vyplníte formulár, ktorý Vám doručíme prostredníctvom Vašich detí, prípadne si ho vytlačíte z našej web stránky ( OZNAMY). Vyplnený formulár dáte  potvrdiť u svojho zamestnávateľa. Doručíte ho do Základnej školy, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom, alebo priamo na daňový úrad do konca apríla.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

 

OZNAMUJE RODIČOM, ŽE ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018 / 2019

         SA USKUTOČNÍ

dňa:      12.4.2018 ( t.j. vo štvrtok )

v čase:  od 13 00 hod.   do 17 00 hod.

v : ZŠ, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom

POVINNOSŤ  ZÁPISU  UPRAVUJE § 20 ODS.(2)  ZÁKONA č.245/2008  Z. z. O  VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ ( ŠKOLSKÝ ZÁKON) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV PRE VŠETKY DETI, KTORÉ DO 31.8.2018 DOVŔŠIA ŠIESTY ROK VEKU.

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,    

 v zmysle platnej legislatívy  Vás informujem, že dňa 28. marca 2018   poskytujem riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (slávnostné  prijatie zamestnancov školy starostom obce pri príležitosti Dňa učiteľov ) v zmysle § 150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okrúhle výročie Svetového dňa vody

Svetový deň vody si na všetkých kontinentoch pripomíname už celé štvrťstoročie (od roku 1993). Význam vody nevyhnutnej pre zachovanie života na našej planéte a rovnako upriamenie pozornosti ľudí, aby sa viac starali o udržateľné zaobchádzanie s vodnými zdrojmi. To je posolstvo Svetového dňa vody, pri príležitosti ktorého aj tento rok v stredu 22. marca nebude chýbať množstvo aktivít. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opätovne organizuje tú najpopulárnejšiu- bezplatné rozbory vody zo studní.

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že z dôvodu celoplošného testovania žiakov 9. ročníka a s tým súvisiaceho personálneho zabezpečenia vyučovania v Základnej škole, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom,  poskytujem dňa 21.3.2018  z organizačných dôvodov riaditeľské voľno  pre žiakov 2. stupňa (ročníky 5. – 8.) v zmysle § 150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

photo

Nedeľa 19. 8. 2018

Počet návštev: 1148702