Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
 
 
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
 

Hlavná stránka

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Vaše rozhodnutie dostať školu „na nový level“ bolo spustené!!!

Vážení rodičia, starí rodičia i priatelia našej školy, chceli by sme Vás požiadať o spoluprácu pri hlasovaní za našu školu. 

Hlasovanie za Našu školu je aktívne a momentálne je už len na Vás získať čo najviac hlasov aby sme dostali školu NA NOVÝ LEVEL a získali tak najmodernejšiu učebňu plne vybavenú INTERAKTÍVNOU A VÝPOČTOVOU TECHNIKOU. Hlasovanie prebieha do 31.12.2018.

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že z dôvodu celoplošného testovania žiakov 5. ročníka a s tým súvisiaceho personálneho zabezpečenia vyučovania v Základnej škole, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom,  poskytujem dňa 21.11.2018 z organizačných dôvodov riaditeľské voľno  pre žiakov 2. stupňa (ročníky 6. – 9.) v zmysle § 150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

TESTOVANIE 5

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám poskytnúť základné informácie o priebehu Testovania 5 – 2018. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) pokračuje v školskom roku 2018/2019 v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ sa uskutoční 21. novembra 2017 (streda) vo všetkých základných školách. Testovania sa zúčastňujú len žiaci 5. ročníka ZŠ. V našej základnej škole budú žiaci počas testovania rozdelení do  štyroch skupín, každej skupine bude pridelený administrátor z našej školy a pozorovateľ z inej školy v našom okrese. O spôsobe vypĺňania testov a zaradení do skupín budú žiaci informovaní učiteľom príslušného predmetu, triednym učiteľom a výchovnou poradkyňou. Bližšie informácie si môžete prečítať v OZNAMOCH na web-stránke našej školy. V prípade akýchkoľvek nejasností môžete kontaktovať výchovnú poradkyňu Mgr. Darinu Oršulovú.

Projekt HOVORME O JEDLE

Medzi naše aktivity, ktoré sme realizovali v týždni zdravej výživy v projekte Hovorme o jedle, patrí: súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE", výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE", literárna súťaž "KÚZLO DOBRÉHO JEDLA" a fotografická súťaž "OČAMI GURMÁNA".

Denná téma súťažno-vzdelávacej aktivity "HOVORME O JEDLE" je Zelenina, ovocie a orechy z našich sadov.

Svet okolo nás

02. 10. 2018 sa v Kinosále KD konal tretí ročník besedy Svet okolo nás s podtitulom Kuba – dve tváre slobody. Počas tohto pútavého hodinového programu sme sa postupne preniesli od objavenie najväčšieho ostrovného štátu Karibiku, cez základné fakty o ostrove, ktoré boli veľmi pekne graficky doplnené do mapy až po koniec amerického vplyvu do roku 1959.

Žiaci sa zoznámili s prvotnými obyvateľmi tejto krajiny a neskôr si pripomenuli aj tých najväčších politikov histórie krajiny, ktorá bola oddávna pod vládou španielskej kolonizácie. Zistili aj niektoré informácie, o ktorých sa doteraz neučili. Napr. dozvedeli sa, čo znamená slovo embargo alebo endemit. Taktiež zistili, že síce ide o ostrovnú krajinu, na ktorú môžu chodiť na dovolenky, avšak existujú v nej veľké rozdiely medzi bohatými a chudobnými.

DEŇ JABĹK 2018

Dňa 24.9.2018 naša škola žila Dňom jabĺk. Počas veľkej prestávky na všetkých troch chodbách predávali členovia školského parlamentu jablkové dobroty. A boli vynikajúce! Koláčiky prinieslo 50 detí, za čo im i ich mamičkám, oteckom, starým mamám... veľmi pekne ďakujeme. Celkový výťažok bol 50,-€. Všetkým  zo srdca ďakujeme. Peniaze budú použité na odmeny pre deti v ďalších akciách školského parlamentu.

Ďakujeme týmto deťom: Simona Schutová 2.A, Barbora Pastieriková 2.A, Andrej Ďureje 4.A, Jozef Prášek 7.B, Alex Homola 3.B, Filip Homola  1.B, Nikol Mitašová 4.A, Patrik Mitaš 1.A, Viktória Vidová 1.A, Peter Pavlusík 3.B, Marko Oršula 4.B, Barbora Chalmovská 5.A, Martin Gajdoš 6.B, Nina Kabinová 6.B, Matej Kabina 2.B, Tomáš Paulíček 1.A, Simona Briatková 7.B, Viktória Vidová 1.A, Ľubomír Cifrík 4.A, Terézia Ďurejová 3.A, Vanesa belaňová 1.A, Martin Ťažiar 7.B, Marek Ďureje 1.A, Adam Cachovan 9.r, Samuel Fábry 4.B, Nikol Fábryová 6.B, Matúš Gajdoš 4.B, Eliška Gajdošová 6.B, Natália Valenteje 1.A,  Juraj Dúbravský 1.A, Peter Dudáš 2.A, Matej Hevessy 1.A, Adela Vojtová 1.A, Jakub Vida 3.A, Nikol Kurbelová 5.B, Hana Hartmanová 6.A, Natália Stolárová 6.A, Juraj Stolár 4.A, Nela Zvalová 3.A, Samuel Števík 5.A, Hugo Števík 2.B, Ján Šnirc 6.A, Michaela Vidová 6.A, Kristína Fábryová 6.B, Patrícia Repková 7.A, Monika Repková 5.B, Róbert Hurtiš 6.B, Terézia Gajdošová 6.A, Viktória Riegelová 1.A, Ema Pernišová 4.B, Alexandra Korenačková 4.B.

Deň kroja

V tomto roku sa po prvý krát na Slovensku organizovalo celoslovenské podujatie Deň kroja, ktoré sa uskutočnilo 8. septembra 2018 o 15.00 hod. na Námestí SNP v Banskej Bystrici na Radvanskom Jarmoku. Základom tohto podujatia bola snaha, aby sme ukázali naše tradície, pestrú rôznorodosť zvyklostí našich miest a obcí, umenia a krásy krojov, aby sme si aj takto uctili pamiatku ľudí, ktorí sa zaslúžili o vznik slovenských folklórnych tradícii a ich zachovávateľov. Aj na našej škole sme si  tento deň  pripomenuli a to v pondelok 10.9.2018.  Kto nezabudol prišiel v pondelok oblečený v niečom, čo pripomínalo slovenský kroj. Ráno nám pri vstupe do školskej budovy hrali naši „Kolárovci“ .Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do tohto pekného podujatia zapojili a prišli oblečení v pekných napodobeninách krojov. Do podujatia sa zapojilo takmer 70 detí. Fotografie si môžete pozrieť na stránke školy vo fotogalérii.

Lehoťáčik

V tomto školskom roku opäť začal pracovať náš klub Stromu života Lehoťáčik v novom zložení žiakov: Šnirc Ján 6.A, Gajdošová Eliška, Fábryová Nikol a Hajdúchová Petra zo 6.B, Michalovičová Eliška a Vidová Veronika zo 7.A, Godálová Radka a Táborská Timea z 8.A triedy. Spoločne budeme bádať krásy našej prírody a jej zákonitosti. Všetci členovia majú prístup ku časopisu Strom, kde sa každý mesiac dozvedia zaujímavosti zo sveta chémie, biológie, geografie, dejepisu, ale aj matematiky. Celoslovenská súťaž Envitalent sa začala a našich žiakov čaká šesť súťažných kôl a jedna projektová aktivita. Začali sme v mesiaci október. Všetkým držíme palce pri riešení úloh.

Do školy

,,Zhora a či oddola

prišiel rozkaz do dvora,

či sa páči, či sa nie,

že sa začne učenie.

Zavčas rána, za zory,

všetky deti do školy! "   Ľudmila Podjavorinská

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 (pondelok) o 8.00 hod. na nádvorí ZŠ.

Na všetkých sa veľmi tešíme!

Vida centrum Brno

Na konci minulého školského roka som sa zúčastnila výletu za odmenu, ktorý bol tento krát do zahraničia- navštívili sme krásne mesto Brno v Čechách. Našim cieľom bolo Vida centrum. Netušili sme, čo to vlastne je, ale tešili sme sa, že spoznáme niečo nové. A bolo to perfektné! Super bolo to, že sme videli veľa zaujímavých až neuveriteľných vecí, dokonca sme si väčšinu mohli aj vyskúšať. Najviac sa mi páčil bicykel, na ktorom nás pripútali a ako akrobati sme pedálovali po lane. Niektoré veci boli naozaj až nevysvetliteľné, ale dobré bolo to, že ku každej veci bolo napísaná informácia, že na akom princípe to funguje. Veľmi sa mi páčil aj program a zaujímavé pokusy. Dalo by sa tam prebaviť hodiny a hodiny. Okrem rôznych vynálezov tam boli aj zábavné atrakcie. Celkovo sa mi vo Vida centrum veľmi páčilo a tá dlhá cesta určite stála za to.

photo

Štvrtok 15. 11. 2018

Počet návštev: 1187448