Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
 
 
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
 

Hlavná stránka

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Týždeň modrého gombíka

Detský fond UNICEF poskytuje dlhodobú rozvojovú pomoc v najchudobnejších oblastiach sveta a okamžitú humanitárnu pomoc na miestach, kde došlo k prírodným katastrofám alebo vojnovým krízovým konfliktom. Pomáha deťom vo viac ako 150 krajinách a oblastiach sveta - v Európe, Ázii, Afrike, Amerike aj Pacifiku. Na našej škole sme sa rozhodli tiež pomôcť deťom na Ukrajine. Zbierkou, ktorá sa uskutočnila 15.5. a s heslom Pre každé dieťa, detstvo chceme upozorniť na to, že konflikt neberie deťom len materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia. Prichádzajú o domovy, školy, ale hlavne o detstvo, ktoré si zaslúžia. Radi by sme týmto deťom aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo. Každému kto prispel do pokladničky Unicefu chceme touto cestou poďakovať vo forme modrého gombíka za dobrovoľný príspevok.

Planetárium

Dňa 20.4.2018 sa  tridsať  žiakov piateho ročníka zúčastnilo exkurzie  v planetáriu v Žiari nad Hronom. Pre žiakov bol pripravený  dvojhodinový  program , ktorým ich sprevádzali zamestnanci planetária.  Žiaci mohli  v kupole planetária pozorovať  slnko a jeho  škvrny . Neskôr mali program o slnečnej sústave , o zmenách  oblohy v závislosti od ročného obdobia . Bolo to veľmi poučné   a zaujímavé dopoludnie .

Beseda o misiách

Dňa 18.4.2018 sme sa zúčastnili besedy s p.f. Martinom Sebíňom. Rozprával nám o dobrodružných misiách v Rusku. Na jeho cestách sa mu podarilo  v chudobných podmienkach  postaviť nový kostol spoločne s jeho ruskými priateľmi. Svoje zaujímavé rozprávanie doplnil aj množstvom fotografického materiálu.  Vrátil sa na Slovensko a momentálne je farárom vo  farnosti sv. Anton, ale už niedlho. Keď mu pred  pár týždňami v noci zazvonil telefón s požiadavkou, aby sa do Ruska opäť vrátil – neváhal ani chvíľu. Za sprostredkovanie besedy ďakujeme nášmu p.f.  Miroslavovi Balážovi a p.f. Martinovi Sebíňovi  prajeme šťastné misie v Rusku.

Darovanie 2% z daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj tento rok si Vás vedenie školy a výbor rady rodičov dovoľujú požiadať o darovanie 2% z daní. Čo musíte urobiť?  Vyplníte formulár, ktorý Vám doručíme prostredníctvom Vašich detí, prípadne si ho vytlačíte z našej web stránky ( OZNAMY). Vyplnený formulár dáte  potvrdiť u svojho zamestnávateľa. Doručíte ho do Základnej školy, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom, alebo priamo na daňový úrad do konca apríla.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

 

OZNAMUJE RODIČOM, ŽE ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018 / 2019

         SA USKUTOČNÍ

dňa:      12.4.2018 ( t.j. vo štvrtok )

v čase:  od 13 00 hod.   do 17 00 hod.

v : ZŠ, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom

POVINNOSŤ  ZÁPISU  UPRAVUJE § 20 ODS.(2)  ZÁKONA č.245/2008  Z. z. O  VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ ( ŠKOLSKÝ ZÁKON) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV PRE VŠETKY DETI, KTORÉ DO 31.8.2018 DOVŔŠIA ŠIESTY ROK VEKU.

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,    

 v zmysle platnej legislatívy  Vás informujem, že dňa 28. marca 2018   poskytujem riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (slávnostné  prijatie zamestnancov školy starostom obce pri príležitosti Dňa učiteľov ) v zmysle § 150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okrúhle výročie Svetového dňa vody

Svetový deň vody si na všetkých kontinentoch pripomíname už celé štvrťstoročie (od roku 1993). Význam vody nevyhnutnej pre zachovanie života na našej planéte a rovnako upriamenie pozornosti ľudí, aby sa viac starali o udržateľné zaobchádzanie s vodnými zdrojmi. To je posolstvo Svetového dňa vody, pri príležitosti ktorého aj tento rok v stredu 22. marca nebude chýbať množstvo aktivít. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opätovne organizuje tú najpopulárnejšiu- bezplatné rozbory vody zo studní.

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že z dôvodu celoplošného testovania žiakov 9. ročníka a s tým súvisiaceho personálneho zabezpečenia vyučovania v Základnej škole, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom,  poskytujem dňa 21.3.2018  z organizačných dôvodov riaditeľské voľno  pre žiakov 2. stupňa (ročníky 5. – 8.) v zmysle § 150 ods.(5) Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OZNAM

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám poskytnúť základné informácie o priebehu Testovania 9 – 2018. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) pokračuje v školskom roku 2013/2014 v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) vo všetkých základných školách. Testovania sa zúčastňujú len žiaci 9. ročníka ZŠ. Náhradné testovanie sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok). Náhradné testovanie je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne.

Beseda a súťaž „ Míľniky II.svetovej vojny“

V súčasnej dobe plnej debát o extrémizme a zlých medziľudských vzťahoch  je veľmi dôležité, aby žiaci poznali históriu svojho národa a poučili sa na chybných rozhodnutiach v histórii jednotlivých národov. Organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov organizuje aj tento rok súťaž „ Míľniky II.svetovej vojny“.  Dvaja obetavý členovia ZO ZPB V Lehote pod Vtáčnikom  p.Anton Turčan a p.Michal Beniska sa podujali zorganizovať besedu o II. svetovej vojne a pôsobení partizánskych brigád na Hornej Nitre v triede deviateho ročníka. Priniesli žiakom nielen pútavé rozprávanie ale i množstvo zaujímavých dokumentov a fotografií. O dva týždne sme  zorganizovali triedne kolo súťaže „ Míľniky II.svetovej vojny“, ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov deviateho ročníka. Žiaci pracovali v siedmich skupinách po troch a vypĺňali test zameraný na otázky týkajúce sa informácii  odprednášaných na besede. Najzodpovednejšie sa na súťaž pripravili dve skupiny žiakov a to prvá skupina Patrik Bullo, Jakub Sochora a Matúš Smolinský a druhá skupina Soňa Haľamová, Alexa Gašparovičová a Ema Fábryová. Nakoľko postúpiť môže iba jedna skupina, dohodli sme sa, že školu do okresného kola pôjdu reprezentovať chlapci. Všetci súťažiaci dostali sladké odmeny od ZO ZPB V Lehote pod Vtáčnikom a víťazné družstvo sa zúčastní zájazdu organizovaného touto organizáciou. Pre všetkých zúčastnených boli tieto stretnutia veľmi obohacujúce a tešíme sa na ďalšie možnosti spolupráce.

photo

Pondelok 21. 5. 2018

Počet návštev: 1120445